การรักษา

 

ศัลยกรรมช่องปาก

Oral Surgery

 

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด

ซึ่งทันตแพทย์ จะทำการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปาก ประกอบด้วย

  • การถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก (Bone graft surgery)
  • การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียมไททาเนียม (Implant surgery)
  • การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่นการตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (Crown-lengthening)
  • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)
  • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร (Surgical correction of jaw excess/deficiency)
  • การปรับตำแหน่งขากรรไกรล่าง (Mandibular setback/advancement)
  • การจัดการกับรูปหน้าที่ผิดปกติ (Management of facial deformities)
Powered by MakeWebEasy.com