ค่าบริการทันตกรรม  คลินิกทันตกรรมดีฟอร์ยู
การรักษาการรักษาหน่วยนับ
ทันตกรรมทั่วไป   
1. ตรวจวินิจฉัยโรคและให้คำปรึกษา100ครั้ง 
2. ถ่ายภาพรังสี


    2.1 ภายในช่องปาก
200ฟิล์ม
    2.2 ภายนอกช่องปาก
500ฟิล์ม
3. พิมพ์แบบจำลองเพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ( Study model )
1,000ครั้ง
4. ค่าตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น EPT500-1,000ครั้ง
   
ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน)

1.  อุดฟันด้วยอมัลกัม700-2000ซี่
2. อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Tooth color )700-3000ซี่
3. อุดด้วยวัสดุอุดชั่วคราว500-1,000 ซี่ 
4. การรักษาอาการเสียวฟันด้วยวัสดุ Bonding300 ซี่ 
   
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม  
1.  ปิดช่องระหว่างฟัน ( Diastema )2,500-3,000ช่อง
2. ฟอกสีฟันด้วย Zoom

   2.1 ฟอกสีฟันที่คลีนิก (รวมถาดฟอกและน้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน 1 หลอด) 10,000คอร์ส 
   2.2 ฟอกสีฟันที่บ้าน (รวมถาดฟอกและน้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน 4 หลอด) 5,000 คอร์ส
   2.3 น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน700หลอด
3. ฟอกสีฟันรักษารากฟัน1500-5000ซี่ 
4. บูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Direct veneer )2,500-3,000ซี่
5. บูรณะฟันด้วยวัสดุอุดเหมือนฟัน ( Indirect veneer)10,000-12,000ซี่
   
 รักษารากฟัน  
1.  ฟันหน้า4,500  ซี่
2. ฟันกรามน้อย5,000-5,500  ซี่
3. ฟันกราม8,500-10,000  ซี่
4. รักษารากฟันซ้ำ เพิ่มจากค่ารักษาปกติ1,500-3,000  ซี่
5. การรักษาแบบ revascularization 10,000 ซี่ 
6. การรักษาแบบ Apexification คิดค่าเปลี่ยนยาเพิ่มจากการรักษาปกติ 800-1,500 ซี่
7. การศัลยกรรมปลายรากฟัน ( Root resection )3,000-4,000ซี่
8. แหวนรัดฟัน ( Band )1,000ซี่
9. การรื้อเครื่องมือหัก เพิ่มจากค่ารักษารากฟัน1,000-4,000ซี่
   
งานศัลยกรรมช่องปาก  
1. ถอนฟันแท้700ซี่
2. ถอนฟันแท้ยาก800-1,500ซี่
3. ถอนฟันน้ำนม500ซี่
4. ผ่าฟันคุด แบบธรรมดา1,500ซี่
5. ผ่าฟันคุด แบบซับซ้อน2,000-4,000ซี่
6. ผ่าฟันฝัง ( Embed )2,000-5,000ซี่
7. การเจาะถุงหนอง เพื่อระบายหนอง1,000-3,000ครั้ง
8. งานศัลยกรรมอื่นๆ1,000-5,000ครั้ง
   
ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
1.  การปรับพฤติกรรม500-1,000ครั้ง
2.  ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์500ครั้ง
3.  ขูดหินปูน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์600-800ครั้ง
4.  เคลือบหลุมร่องฟัน ( Sealant )500ซี่
5.  อุดฟันหน้าด้วยครอบฟันพลาสติกใส ( Strip crown )2,000-2,500ซี่
6.  ครอบฟันโลหะไร้สนิม ( SSC )2,000ซี่
7.  การรักษารากฟันโดยการตัดประสาทฟันบ้างส่วน( Pulpotomy )1,000-1,500ซี่
8.  การรักษารากฟันน้ำนมฟันหน้า ( Pulpectomy )1,500-2,000ซี่
9.  การรักษารากฟันน้ำนมฟันหลัง ( Pulpectomy )2,000-2,500ซี่
10. เครื่องมือกันที่ ( Space maintainer )2,500-3,500ชิ้น
   
ทันตกรรมประดิษฐ์  
1. ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก1,500-10,000ชิ้น
2. ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชนิดโครงโลหะ8,000-15,000ชิ้น
3. ฟันปลอมทั้งปาก16,000-20,000ชิ้น
4. ฟันปลอมฐานนิ่ม5000-10,000ชิ้น
5. เสริมฐาน500-3,000ชิ้น
6. เปลี่ยนฐาน3,000-4,000ชิ้น
7. ครอบฟัน7,500-20,000ซี่
8. อินเลย์ และออนเลย์7,500-15,000ซี่
9.  ออนเลย์วัสดุสีเหมือนฟันทั้งชิ้น4,000-5,000ซี่
10. เดือยฟัน3,000-4,000ซี่
11. ครอบฟันชั่วคราว2,000-6,000ซี่

  
งานรักษาโรคเหงือก  
1. ขูดหินปูนและขัดฟัน700-1,000ครั้ง
2. รักษาโรคเหงือก ( ไม่รวมค่า X-ray )1,000-2,000ครั้ง
3. ขัดฟันด้วย Air Flow500-1,500ครั้ง
4. งานศัลย์ปริทันต์1,500-10,000ครั้ง
   
ทันตกรรมจัดฟัน  
1. จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบติดแน่น ชนิด แบร็คเก็ตโลหะ40,000-50,000เคส

2. จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบติดแน่น ชนิด แบร็คเก็ตเซรามิก 

70,000เคส

3. จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบติดแน่น ชนิด Self-ligating ( ดาม่อน )

60,000-100,000เคส
4. จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบถอดได้ ชนิด ใส ( อินวิซาไลน์ )160,000-250,000

เคส

5. จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบติดแน่นร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ( ไม่รวมค่าผ่าตัด )60,000-80,000เคส
6. กรณีต้องใช้  Mini implant 5,000ชิ้น
7. จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบถอดได้5,000ชิ้น
8. เครื่องมือคงสภาพฟัน2,000-3,000ชิ้น
9. เครื่องมือหลุด300-500ชิ้น
   
ทันตกรรมรากเทียม  
รากเทียมรวมครอบฟัน  (กรณีครอบเป็นครอบชนิดโลหะล้วน จะเพิ่มค่าโลหะเพิ่มเติม)45,000-70,000ราก
   
ทันตกรรมบดเคี้ยว  
1. เผือกสบฟัน (spint )4,500ชิ้น
2. ปรับแต่งการบดเคี้ยว500-1,000ครั้ง
Powered by MakeWebEasy.com