ทพญ.พิชญา ไวโรจนกุล

  ทพญ.พิชญา ไวโรจนกุล

  • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา ม.มหิดล

Powered by MakeWebEasy.com