ทพ.อรรถวิช คำบา

  ทพ.อรรถวิช คำบา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) สถาบันทันตแพทยสภา

Powered by MakeWebEasy.com