ทพญ.กรรณิกา จิรวิวัฒนา

  ทพญ.กรรณิกา จิรวิวัฒนา

  • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  • สาขาทันตกรรมจัดฟัน ม.มหิดล ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (ทันตกรรมจัดฟัน)

Powered by MakeWebEasy.com